Inversions

 

Compas Private Equity gestiona la cartera d’inversors privats l’enfocament és la inversió en projectes d’expansió i creixement tant d’empreses industrials com de comercialització de productes o serveis mitjançant una estratègia activa.

Assessoramient i corporate

 

Compas Professional Expertise aporta als seus clients l’àmplia i contrastada experiència de l’equip professional. Està orientat a empreses de Middle Market i ofereix serveis d’assessorament corporatiu
integral adaptat a cada client.

Real EsTate

 

Compas Real Estate ofereix la gestió global de tot l’àmbit immobiliari, orientat a l’anàlisi de possibles alternatives a les necessitats plantejades pels seus clients, facilita solucions integrals i personalitzades a projectes i processos immobiliaris concrets.