Operació Corporativa: Possibilitat d’establir-se al mercat de Brasil

By Compas
In febrer 29, 2016
Companyia catalana amb més de 25 anys de presència a Brasil ofereix la col·laboració àmplia a un altra empresa que s’hi vulgui instal·lar. En concret, la Companyia està situada prop de Sao Paulo, amb unes naus de més de 10.000 m2, totalment equipades amb maquinària i utillatge per la fabricació in situ de “maquinària industrial”. Pot ser una bona oportunitat que actualment exporti a Brasil i pensi en la possibilitat de fabricar/ensamblar en destí i poder gaudir de la reducció de partides aranzelàries, així com de disposar de mà d’obra qualificada.