Josep Vingut

 Arquitecte
 • Josep ha desenvolupat la seva trajectòria professional, principalment en l’àmbit de l’edificació residencial i també edificis i infraestructures de serveis portuaris.

  Durant més de 30 anys ha redactat i / o dirigit i / o supervisat obres i projectes de les administracions públiques d’àmbit autonòmic i / o local, tant de forma individual com en equip.

  Ha dirigit el seu propi despatx professional i també ha realitzat nombroses col·laboracions, especialment en càlcul d’estructures amb altres despatxos.

  • Llicenciat en Arquitectura per l'ETSAV (UPC)
  • Postgrau en DIAGNÒSTIC DE LESIONS I REPARACIÓ D'ESTRUCTURES (UPC)
  • Postgrau en TECNIQUES ACTUALS DE CALCUL ESTRUCTURAL (UPC).
  • Membre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya des d'agost de 1985 número de col·legiat 15.105-1.

Aportar les millors solucions tècniques per millorar la rendibilitat dels projectes