COMPAS-REAL-ESTATE

Real Estate

 

Compas Real Estate adapta els seus serveis de gestió i assessorament immobiliari donant solucions òptimes a través dels seus productes a qualsevol de les vessants del negoci immobiliari. La divisió està formada per un equip humà, professional i especialitzat amb gran experiència en el sector.

Inversors

 • Inversors persona física
 • Inversors persona jurídica
 • inversors institucionals

Ocupants

 • Compravenda Residencial / No residencial
 • Projectes d'obra
 • Logística industrial
 • Valoració de propietats

Entitats Financeres

 • Adaptem la nostra gestió i assessorament a les necessitats pròpies de cada entitat financera.

Administracions Públiques

 • Prestem serveis integrals
 • Anàlisi de carteres
 • Optimització i racionalització d'actius.
 • Posada en valor d'actius.