Solucions
estratègiques
accionarials
per a la teva empresa

Segurament som 
l’equip professional que 
la teva companyia necessita.

Experiència

Rigor

Professionalitat

Qualitat

Projectes M&A
Fusions i Adquisicions

Compravenda d’empreses

Incorporació de socis

Fusions

Altres operacions corporatives

Transaccions
financeres

Valoració d’empreses

Due Diligence

IBR

Relleu
generacional

Canvis accionarials intergeneracionals

Planificació per a empreses familiars

Reestructuracions societàries

Acompanyament a
directius

Consells d’Administració

Comitès de Direcció o Consell Assessor

Planificació estratègica

Estratègia
de negoci

Identificació de sinergies comercials

Reestructuració de Deutes i Passius òptims

Finançament per al creixement

Direcció de la producció i gestió d’operacions
en plantes industrials

Fiscalitat
empresaris

Optimització fiscal personal i successòria

Reorganització societària

Implantació de sistemes de retribució

Membres i col·laboradors

Posa’t en Contacte

Solucions
estratègiques
i accionarials
per a la teva empresa

Segurament som l’equip professional que la teva companyia necessita.

Experiència

Rigor

Professionalitat

Qualitat

Projectes M&A
Fusions i Adquisicions

Compravenda d’empreses
Incorporació de socis
Fusions
Altres operacions corporatives

Transaccions
financeres

Valoració d’empreses
Due Diligence
IBR

Relleu
generacional

Canvis accionarials intergeneracionals Planificació per a empreses familiars Reestructuracions societàries

Acompanyament a
directius

Consells d’Administració
Comitès de Direcció o Consell Assessor Planificació estratègica

Estratègia
de negoci

Identificació de sinergies comercials

Reestructuració de Deutes i Passius òptims

Finançament per al creixement

Direcció de la producció i gestió d’operacions
en plantes industrials

Fiscalitat
empresaris

Optimització fiscal personal i successòria
Reorganització societària
Implantació de sistemes de retribució

Membres i col·laboradors

Posa’t en Contacte