Transaccions
financeres

Joan Antoni Tallada
Analista Financer

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Valoracions
d’empreses

 • Informes interns per a la compravenda de participacions entre socis. 
 • Situacions pre-money per a ampliacions de capital.
 • Experts independents per a tercers, inclosos organismes oficials.
 • Atribucions de branques d’activitat o spinoff de negocis.

Due Diligence

 • Són procediments acordats l’abast dels quals es determina en funció de l’objectiu.
 • Pre-Due Diligence per a preparar que les companyies passin aquests processos de forma ordenada.
 • Actuacions en l’àrea financera, legal, fiscal i de negoci.
 • Coordinació amb equips d’auditoria externs nacionals o internacionals.

IBR

 • Són informes específics (Independent Business Review) en què s’analitza l’evolució i projecció futura estimada del negoci i de la seva estructura financera. 
 • Especialment recomanat per a processos de refinançament de deute bancari.

Posa’t en Contacte

Transaccions
financeres

Aleix Aledo
Analista Financer

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Valoracions
d’empreses

 • Informes interns per a la compravenda de participacions entre socis. 
 • Situacions pre-money per a ampliacions de capital.
 • Experts independents per a tercers, inclosos organismes oficials.
 • Atribucions de branques d’activitat o spinoff de negocis.
 • Due Diligence

 • Són procediments acordats l’abast dels quals es determina en funció de l’objectiu.
 • Pre-Due Diligence per a preparar que les companyies passin aquests processos de forma ordenada.
 • Actuacions en l’àrea financera, legal, fiscal i de negoci.
 • Coordinació amb equips d’auditoria externs nacionals o internacionals.
 • IBR

 • Són informes específics (Independent Business Review) en què s’analitza l’evolució i projecció futura estimada del negoci i de la seva estructura financera. 
 • Especialment recomanat per a processos de refinançament de deute bancari.
 • Contacta con nosotros