Relleu
generacional

Angels Roqueta
Consultora i Consellera
Independent

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Canvis accionarials
intergeneracionals

 • Anàlisi de l’estructura accionarial actual i futura per potenciar l’empresa i salvaguardar la família.
 • Planificació del procés successori. 
 • Redefinició de la composició accionarial per branques familiars.
 • Herències, usdefruits i successions accionarials.

Planificació
per a empreses familiars

 • Mentoring de noves generacions.
 • Optimització de l’organigrama empresarial i familiar.
 • Disseny del Family Office i mecanismes de control i seguiment d’inversions.
 • Consells de Família.

Reestructuracions
societàries

 • Estudi de l’estructura societària òptima (hòlding, filials, subsidiàries, etc.)
 • Planificació fiscal per a la successió d’empreses familiars i compliment dels requisits.
 • Actuacions prèvies a la compravenda per minimitzar costos.
 • Optimització i estructuració per facilitar la presa de decisions. 
 • Segregació d’activitats per branques familiars.

Posa’t en Contacte

Relleu
generacional

Angels Roqueta
Consultora i Consellera Independent

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Canvis accionarials
intergeneracionals

 • Anàlisi de l’estructura accionarial actual i futura per potenciar l’empresa i salvaguardar la família.
 • Planificació del procés successori. 
 • Redefinició de la composició accionarial per branques familiars.
 • Herències, usdefruits i successions accionarials.
 • Planificació
  per a empreses familiars

 • Mentoring de noves generacions.
 • Optimització de l’organigrama empresarial i familiar.
 • Disseny del Family Office i mecanismes de control i seguiment d’inversions.
 • Consells de Família.
 • Reestructuracions
  societàries

 • Estudi de l’estructura societària òptima (hòlding, filials, subsidiàries, etc.)
 • Planificació fiscal per a la successió d’empreses familiars i compliment dels requisits.
 • Actuacions prèvies a la compravenda per minimitzar costos.
 • Optimització i estructuració per facilitar la presa de decisions. 
 • Segregació d’activitats per branques familiars.
 • Posa’t en Contacte