Acompanyament
a Directius

Rafa Matas
Consultor estratègic

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Consells
d’Administració

 • Actuació com a Consellers Independents. 
 • Secretaria de Consells d’Administració. 
 • Planificació de la implantació del Consell d’Administració a PIMES.
 • Professionalització del Consell d’Administració.

Comitès de Direcció
o Consell Assessor

 • Protocols per a companyies amb administrador únic encaminats a la professionalització en la presa de decisions col·legiades. 
 • Representació de branques familiars.
 • Control i seguiment d’empreses participades per socis inversors.

Planificació
estratègica

 • Actuacions de creixement orgànic i/o via integració d’altres companyies. 
 • Implantació de filials. 
 • Aliances estratègiques nacionals o internacionals.

Posa’t en Contacte

Acompanyament
a Directius

Rafa Matas
Consultor estratègic

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Consells
d’Administració

 • Actuació com a Consellers Independents. 
 • Secretaria de Consells d’Administració. 
 • Planificació de la implantació del Consell d’Administració a PIMES.
 • Professionalització del Consell d’Administració.
 • Comitès de Direcció
  o Consell Assessor

 • Protocols per a companyies amb administrador únic encaminats a la professionalització en la presa de decisions col·legiades. 
 • Representació de branques familiars.
 • Control i seguiment d’empreses participades per socis inversors.
 • Planificació
  estratègica

 • Actuacions de creixement orgànic i/o via integració d’altres companyies. 
 • Implantació de filials. 
 • Aliances estratègiques nacionals o internacionals.
 • Posa’t en Contacte