Estratègia
de negoci

Lourdes Millat
Controller

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Identificació de sinergies
comercials

 • Anàlisi de mercat i competidors.
 • Constitució d’UTEs, joint ventures o altres fórmules de col·laboració empresarial.
 • Contractes de royalties, patents i llicències nacionals o internacionals.
 • Networking empresarial.

Reestructuració de Deutes
i Passius òptims

 • Refinançament de deutes.
 • Anàlisi de passiu i la seva negociació per a optimitzar condicions.
 • Preconcurs de creditors.
 • Concurs amb Proposta anticipada de conveni.

Finançament
per al creixement

 • Projectes d’R+D amb subvencions parcials d’inversions i altres condicions avantatjoses.
 • Incorporació d’entitats al pool bancari o financer.
 • Plans d’expansió i el seu finançament.

Posa’t en Contacte

Estratègia
de negoci

Lourdes Millet
Controller

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Identificació de sinergies
comercials

 • Anàlisi de mercat i competidors.
 • Constitució d’UTEs, joint ventures o altres fórmules de col·laboració empresarial.
 • Contractes de royalties, patents i llicències nacionals o internacionals.
 • Networking empresarial.
 • Reestructuració de Deutes
  i Passius òptims

 • Refinançament de deutes.
 • Anàlisi de passiu i la seva negociació per a optimitzar condicions.
 • Preconcurs de creditors.
 • Concurs amb Proposta anticipada de conveni.
 • Finançament
  per al creixement

 • Projectes d’R+D amb subvencions parcials d’inversions i altres condicions avantatjoses.
 • Incorporació d’entitats al pool bancari o financer.
 • Plans d’expansió i el seu finançament. 
 • Posa’t en Contacte