Fiscalitat
empresaris

Sergio Crespo
Advocat fiscal

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat 

Optimització fiscal
personal i societària

 • Organització patrimonial personal i empresarial en el marc del règim d’Empresa Familiar.
 • Mecanismes d’obtenció de liquiditat a favor de socis persones físiques.
 • Planificació successòria: testaments, donació, pactes successoris, pactes de família, etc.
 • Defensa davant la inspecció dels Tributs i Tribunals de Justícia. 
 • Disseny de sistemes de retribució variable lligada a objectius a mitjà i llarg termini.

Reorganització
societària

 • Reestructuració empresarial: fusions, escissions, bescanvis de valors, etc.
 • Assessorament jurídic fiscal en processos d’inversió o venda d’empreses o actius.
 • Assessorament i execució de processos d’inversió estrangera.
 • Separació de socis.

Posa’t en Contacte

Fiscalitat
empresaris

Sergio Crespo
Advocat fiscal

Experiència
Professionalitat
Rigor
Qualitat

Optimització fiscal
personal i societària

 • Organització patrimonial personal i empresarial en el marc del règim d’Empresa Familiar.
 • Mecanismes d’obtenció de liquiditat a favor de socis persones físiques.
 • Planificació successòria: testaments, donació, pactes successoris, pactes de família, etc.
 • Defensa davant la inspecció dels Tributs i Tribunals de Justícia. 
 • Disseny de sistemes de retribució variable lligada a objectius a mitjà i llarg termini.
 • Reorganització
  societària

 • Reestructuració empresarial: fusions, escissions, bescanvis de valors, etc.
 • Assessorament jurídic fiscal en processos d’inversió o venda d’empreses o actius.
 • Assessorament i execució de processos d’inversió estrangera.
 • Separació de socis.
 • Posa’t en Contacte