Operacions corporatives ‘win-win’ per a totes les empreses!

Operaciones corporativas WIN-WIN para todas las empresas!

Créixer internacionalmentEn un entorn globalitzat, les grans empreses s’han expandit, no només venent/exportant bénsi productes, sinó implantant una seu als països i mercats on volien fer negoci. Aquestcreixement es pot fer creant filials, o bé adquirint companyies locals sobre les qualsdesenvolupar el creixement.En el cas de les empreses de retail, l’estratègia d’expansió implica crear filials […]