Operaciones corporativas WIN-WIN para todas las empresas!

Operacions corporatives ‘win-win’ per a totes les empreses!

Créixer internacionalment
En un entorn globalitzat, les grans empreses s’han expandit, no només venent/exportant béns
i productes, sinó implantant una seu als països i mercats on volien fer negoci. Aquest
creixement es pot fer creant filials, o bé adquirint companyies locals sobre les quals
desenvolupar el creixement.
En el cas de les empreses de retail, l’estratègia d’expansió implica crear filials pròpies que
segueixen els paràmetres de l’empresa matriu. La nostra ensenya país és INDITEX, amb més de
150 filials en d’altres països. És un model de creixement vàlid, ja que el comprador és el
consumidor (models B2C) i els paràmetres de compra són relativament similars, sent crític el
disseny de peces de roba i la logística de la cadena de subministrament.
Per a les empreses fabricants de béns d’equip, l’expansió internacional sol requerir un
important volum d’inversió i, a més, un temps de penetració molt més llarg en el temps. Són
models de negoci basats en el fet que el client és una altra companyia (model B2B). En aquests
casos, és més recomanable realitzar l’entrada al mercat mitjançant l’adquisició d’un operador
local que aporti el know how local, i una xarxa de contactes o fons de comerç. Tenim tots al
cap les compres de companyies espanyoles per part de grups industrials alemanys, anglesos,
americans i, últimament, asiàtics.

Operacions corporatives
Són les operacions en què l’expansió es realitza mitjançant l’adquisició d’una altra companyia,
o bé mitjançant acords de joint venture o altres aliances estratègiques, que impliquen
compromisos a llarg termini i aporten valor tant al venedor com al comprador.
Per a un accionista que es planteja vendre l’empresa, els avantatges d’una operació d’aquestes
característiques són evidents. Després de molts anys de sacrifici personal al capdavant de la
companyia, pot obtenir unes importants plusvàlues per la venda de les seves accions i, a més,
en molts casos i durant un cert temps, podrà mantenir-se actiu col·laborant com a assessor o
com a conseller de la societat. Segurament podrà ser una forma de successió empresarial que
faciliti la distribució econòmica entre els fills o familiars implicats. Els treballadors passaran a
formar part d’un grup amb major capacitat de resistència enfront de les crisis econòmiques i,
pels clients i proveïdors, segurament els permeti accedir a altres mercats.
Per al grup empresarial adquirent, es tracta d’una operació estratègica que li aportarà
sinergies en forma de personal tècnic qualificat coneixedor del producte i del mercat, uns
canals de distribució reconeguts, i uns actius en funcionament que podrà integrar en el conjunt
amb els corresponents avantatges que aporta una major grandària empresarial.

Factors claus per a l’èxit de les operacions corporatives
La voluntat de dur-les a terme és fonamental, però no suficient. Es necessiten recursos,
especialment d’equips professionals, per a fer-ho. Els recursos econòmics, sent importants,
són més accessibles si hi ha una anàlisi en profunditat del Business Plan a desenvolupar.
Aquests equips d’analistes de negoci, auditors i advocats especialitzats en Due Diligence i
contractes d’adquisició, eren propis de les grans corporacions. Actualment, es poden
incorporar de manera específica per a una operació en concret, el que facilita molt poder
realitzar aquestes operacions i, al seu torn, redueixen el nivell de risc d’aquestes. La manera
d’abordar aquests processos s’ha democratitzat en el moment en què s’han adaptat els
processos de les grans multinacionals a la dimensió de les mitjanes empreses, que són les més
necessitades i les que aconsegueixen més valor afegit, tant si són compradores com
venedores, ja que són processos win-win.
COMPAS PROFESSIONAL EXPERTISE, S.L.P.
Un equip d’especialistes en operacions corporatives.

Compartir:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Articles relacionats

Aquest lloc web fa servir galetes per garantir que obtingui la millor experiència en el nostre lloc web.